5 czerwca w gościliśmy w ILO adwokata p. Magdalenę Nowak, specjalizującą się w prawie konstytucyjnym, cywilnym i rodzinnym, która przeprowadziła warsztaty z licealistami w ramach zajęć rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji, jaki jest jej wpływ na życie codzienne każdego z nas. Pani mecenas przypominała funkcje i znaczenie Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

Podkreślała istotę świadomego obywatelstwa, motywowała uczniów do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Była to bardzo interesująca, praktyczna i "żywa" lekcja wosu, a odbyła się w ramach ogólnopolskiego projektu "Tydzień Konstytucyjny", organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach wydarzenia prawnicy - adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, pracownicy naukowi, aplikanci i studenci - prowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli, wyborów oraz samorządności.

Organizatorem zajęć i opiekunem uczniów była Elżbieta Derek, nauczyciel historii i wos.