15 grudnia. klasa 2c wraz z wychowawczynią p. D Grymuzą uczestniczyła w warsztatach fonetyczno-semantycznych organizowanych przez Centrum Brytyjskie UMCS w Lublinie. Zajęcia zatytułowane „Invisible to the eye, audible to the ear” poprowadził dr Marcin Mizak z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Podczas spotkania uczniowie ćwiczyli akcent zdaniowy i przekonali się, że aby sprawnie posługiwać się językiem angielskim, nie wystarczy znajomość słownictwa czy gramatyki, ale także należy zwracać uwagę na poprawną wymowę. Trening fonetyczny uświadomił wszystkim, że akcent zdaniowy ma wpływ na właściwą interpretację komunikatu.

Z pewnością warsztaty były pożyteczne i interesujące, a czas spędzony poza szkołą był także okazją do integracji klasowej podczas gry w kręgle w Tarasach Zamkowych.