Jest ich pięcioro … utalentowani, mądrzy, pracowici i ambitni. Lubią zdobywać wiedzę i potrafią ją pogłębiać. Dzięki temu osiągają sukcesy. O kim mowa? O Wojtku Sarnowskim, Michale Flisie, Zuzi Ślęp, Adzie Dudek i Andrzeju Małku.

To laureaci kolejnej edycji programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 207-2018”. Nasi uczniowie znaleźli się w grupie 493 stypendystów z całego województwa lubelskiego! Musieli spełnić bardzo rygorystyczne wymagania między innymi mieć średnią z ocen na świadectwie co najmniej 5,00, oceny celujące z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, stuprocentowe wyniki na testach kompetencji i tytuły laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

11 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie prymusi uczestniczyli w uroczystości wręczenia stypendiów. Towarzyszył im p. Adam Kuna, nauczyciel geografii. Teraz przed uczniami ciężka praca. Będą wraz z opiekunami dydaktycznymi (nauczycielami ILO) realizować plan rozwoju, który jest jednym z podstawowych dokumentów ich działań naukowych. Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom tak pięknego sukcesu.