podstrony 1 LO

nauka genetyki

11 grudnia klasa 3D uczestniczyła w zajęciach online z p. prof. Dorotą Koczkodaj. Było to kolejne spotkanie z genetyką w tym roku szkolnym.

Uczniowie zapoznali się z metodami analizy materiału genetycznego stosowanymi w pracowni genetycznej. Pozwalają one zauważyć nieprawidłowości w wyglądzie, budowie chromosomów, sekwencji DNA. To umożliwia postawienie trafnej diagnozy, a w konsekwencji dopasowania leczenia do określonego pacjenta, tzw leczenia celowanego.

20 grudnia uczniowie z klas drugich, realizujących rozszerzenie z biologii, po raz kolejny mogli wziąć udział w spotkaniu z panią prof. Tym razem zajęcia dotyczyły rozpoznawania jednostek chorobowych, wywołanych genami dominującymi i recesywnymi. Drugoklasiści dowiedzieli się, jakie objawy towarzyszą osobom z zespołem Marfana, mukowiscydozą, achondroplazją, czy zespołem Retta.

Spotkania z naukowcami Uniwersytetu Medycznego koordynuje p. A. Dudek.