podstrony 1 LO

Spotkania z historią

Mijający tydzień należał do historyków. We wtorek, 19 września uczniowie klas pierwszych wzięli udział w  wykładzie prof. Elżbiety Flis-Czerniak na temat powstania styczniowego w sztuce. Prelekcja odbyła się w ramach cyklu: Krajobraz po niemożliwym, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 160. rocznicę wybuchu powstania.

Dzień później pierwszoklasiści uczestniczyli w projekcie „Innowacyjna historia”, w ramach którego odbyły się dwa seanse poświęcone powstaniu warszawskiemu w technologii VR.

Uczniom towarzyszyli: p. P. Abramowicz, p. T. Bochniak, p. E. Derek (organizator), p. L. Grobel-Wiśniewska, p. J. Kołodziejczyk. P. A. Lagos i p. Bader-Piątek.