podstrony 1 LO

Wykład o roli kobiet w powstaniu styczniowym

Ostatni tydzień szkoły nie musi być nudny. Uczniowie klas pierwszych i klasy 2c zostali zaproszeni na bardzo ciekawy wykład „Powstanie na terenach Polski – kobiety niepodległości.”

20 czerwca odwiedzili Bibliotekę Miejską w Świdniku, w której pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie pan Jacek Rogala opowiedział o kobietach zaangażowanych w walkę o niepodległość Polski. W sposób szczególny skupił się na działalności Marii Hempel, pochodzącej z naszego regionu. Młodzieży towarzyszyły panie E. Derek i E. Białkowska.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa”, w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Świdnik.