W ramach współpracy ILO z uczelniami wyższymi 9 stycznia uczniowie klasy 2d uczestniczyli w wykładzie online „Dopalacze – blaski (?) i cienie”. Wykład poprowadzili pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mgr Sara Janowska oraz dr Dmytro Khylyuk, którzy zajmują się syntezą organiczną substancji potencjalnie biologicznie aktywnych wykorzystywanych m.in. w lekach.

Uczniowie podczas wykładu dowiedzieli się, czym są dopalacze, jakie są ich rodzaje, a także poznali różnice pomiędzy narkotykami a dopalaczami. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego przybliżyli uczniom, na czym polega łatwość przenikania tych substancji do mózgu, zwracając uwagę na ich ogromne podobieństwo do neuroprzekaźników oraz zdradzili, jakich informacji nie podają dilerzy narkotyków lub dlaczego w większości dopalaczy można znaleźć opioidy.

Zajęcia koordynowała p. G. Fijałkowska.