8 i 15 grudnia uczniowie klas trzecich wzięli udział w wykładach online, które poprowadziła pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pani dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj. Uczestnicy dowiedzieli się, jakimi metodami posługują się pracownicy Zakładu Cytogenetyki Nowotworów UM.

Praca tych ludzi umożliwia badanie materiału genetycznego osób z chorobami nowotworowymi. W trudnych przypadkach, kiedy leczenie standardowe nie przynosi efektów, lekarze zwracają się do pracowników zakładu cytogenetyki. Dokładana analiza materiału genetycznego pozwala ustalić kariotyp osoby chorej. Na podstawie tych danych zostaje dobrane leczenie celowane, które przynosi ogromne korzyści. Pracownicy muszą odznaczać się ogromną cierpliwością i dokładnością. To godziny spędzone w laboratoriach przy mikroskopach i komputerach. Pani doktor omówiła choroby genetyczne, rzadko spotykane, ale bardzo ciekawe ze względu na symptomy.

Obecnie osiągnięcia w zakresie genetyki są kluczem do rozwoju medycyny. Diagnostyka materiału genetycznego pozwala na wczesne wykrycie choroby, co pozwala na zminimalizowanie wystąpienia objawów. Większa wiedza pozwala pomóc ludziom dotychczas nieuleczalnie chorym.

Koordynatorem spotkań jest p. A. Dudek