podstrony 1 LO

Młodopolski Kraków

Uczniowie klas 3A i 3B wzięli udział w dwudniowej wycieczce programowej z języka polskiego, której celem było usystematyzowanie i podsumowanie wiedzy dotyczącej Młodej Polski.

Wizyta w Krakowie rozpoczęła się od spaceru z przewodniczką „Szlakiem Młodej Polski”. Uczniowie – wyposażeni w karty pracy – mogli podziwiać, między innymi, wnętrze Kościoła św. Franciszka z witrażami i malowidłami Stanisława Wyspiańskiego, Jamę Michalikową czy chociażby kaplicę mariacką, w której ślub brał Lucjan Rydel.

Później przyszedł czas na usystematyzowanie wiedzy na temat Wesela Stanisława Wyspiańskiego. A nie ma do tego lepszego miejsca , niż Rydlówka, czyli miejsce, w którym odbywało się słynne wesele. Tam – poza zwiedzaniem z przewodnikiem, uczniowie brali udział w lekcjach muzealnych na temat dramatu Wyspiańskiego.

Niezwykłych doświadczeń dostarczył także spektakl Hamlet w Teatrze Juliusza Słowackiego, który powstał na podstawie "Hamleta" Williama Szekspira oraz idei i fragmentów tekstów Stanisława Wyspiańskiego ze Studium o "Hamlecie", Śmierci Ofelii. Wyspiański umierał na Polskę małostkową, egocentryczną, zaklętą w sloganach narodowości. Sięgał do Hamleta, bo widział w nim zmagania polskiego inteligenta, który stawał przeciwko światu kłamstw.

Ostatnia część wycieczki poświęcona była obyczajowości i kulturze modernizmu. Lekcje muzealne odbyły się w Domu Józefa Mehoffera. Muzeum mieści się w domu, który Józef Mehoffer – jeden z najwybitniejszych młodopolskich artystów i czołowych przedstawicieli symbolizmu przełomu wieków – nabył w 1932 r. i wyposażył w stylowe meble, dzieła sztuki oraz rzemiosła artystycznego.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Jolanta Kołodziejczyk, p. Anna Adamczyk oraz p. Dorota Jaśowska.