Nasza szkoła kolejny już raz przyłączyła się do międzynarodowej akcji "Europejski Dzień Sportu Szkolnego". Akcję zapoczątkowała w 2015 r. organizacja ISCA - International Sport and Culture Association oraz HSSF - Hungarian School Sport Federation. W naszym kraju wydarzenie koordynuje Fundacja V4Sport z partnerami: Akademia Krokieta i Lamy, Szkolny Związek Sportowy i Ludowe Zespoły Sportowe.

Święto sportu zawsze przypada na ostatni piątek w miesiącu wrześniu. W naszej szkole sportowe święto trwało 2 dni. 30 września i 3 października na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie pod opieką pań Jolanty Kołodziejczyk i Lidii Grobel-Wiśniewskiej poznawali technikę i zasady gry w Ultimate Frisbee. To wywodząca się z USA  koedukacyjna gra zespołowa, w której gra toczy się bezkontaktowo, z zachowaniem zasad fair play bez udziału sędziów. Gra jest bardzo dynamiczna i widowiskowa.

Koordynator ESSD w szkole jest p. Lidia Grobel-Wiśniewska

 #ESSD2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL