Od czasu powołania klasy CyberMil w naszej szkole dużo dziej się wokół spraw związanych z cybebezpieczeństwem i technologiami informacyjnymi.

13 czerwca uczniów klasy 1i odwiedził minister Artur Soboń, starosta powiatu świdnickiego Łukasz Reszka oraz prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska. W czasie spotkania odbyła się otwarta dla mediów sesja rozwiązywania testu kompetencji cyfrowych IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. Test jest największym i najbardziej kompleksowym sprawdzianem kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Jego wyniki obrazują poziom umiejętności uczniów w obszarze IT. Test pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia.  Nasi uczniowie uzyskali wynik: 64 proc., a najlepiej z testem poradził sobie Wiktor Juszczuk (92 proc. poprawnych odpowiedzi!).

Tydzień wcześniej, 7 czerwca, uczniowie mieli okazję spotkać się z dr Robertem Janczewskim – wykładowcą  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, do której wybieramy się na początku lipca na obóz „Cyberbezpieczne” lato z Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się wielu kolejnych istotnych informacji na temat cyberbezpieczenstwa.