29 kwietnia uczniowie klas maturalnych trzyletniego liceum otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Absolwentów pożegnał także starosta powiatu świdnickiego p. Łukasz Reszka. 14 prymusów wraz ze świadectwami z wyróżnieniem otrzymało nagrody książkowe.

Są to Roksana Wrona (5,63), Zuzia Nóżka (5,50), Paulina Wójcik (5,35), Ewelina Burzak (5,29), Alicja Wasilewska (5,19), Przemek Kopeć (5,18), Natalka Gryta (5,06), Marceli Pereta (4,94), Amelka Gągoł (4,88), Szymon Więcławek (4,88), Julka Banach (4,87), Dominika Dudek (4,87), Jakub Wójcik (4,82) i Ida Pędzisz (4,81). Aż 30 uczniów uzyskało na zakończenie nauki w liceum średnią co najmniej 4,00. Rada pedagogiczna tradycyjnie przyznała także tytuł Złotego Absolwenta. Zostały nimi w tym roku dwie uczennice klasy matematycznej: Roksana Wrona i Zuzia Nóżka.  Statuetka Sportowca roku  natomiast trafiła do Huberta Tworkowskiego.

Dyrekcja podziękowała także uczniom reprezentującym Szkołę w konkursach, olimpiadach  i zawodach sportowych oraz wyróżniającym się społecznikom.

W bogatej we wspomnienia części artystycznej (przygotowanej przez młodszych kolegów pod opieką pań L. Grobel-Wiśniewskie i J. Kołodziejczyk) tradycyjnie pojawiły się Złote Bronki. Amelka Kłosińska została Miss Bronka, Misterem Bronka ogłoszono Wiktora Frączka, w kategorii My Fancy Hair wyróżniono Julię Pasieczną, Mastermind – Natalię Grytę, Besties – Julię Gorgol i Julię Sobczyszczak i wreszcie Love Birds – Paulinę Wójcik i Piotra Piróga.

I tak zakończył się kolejny etap życia młodzieży z rocznika 2003. Zostaniecie w naszej pamięci na zawsze.