We wtorek 29 marca uczniowie klas pierwszych brali udział w warsztatach prowadzonych przez dr Lilianę Węgrzyn- Odziobę, pracownika naukowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Młodzież poznała zagrożenia ekologiczne, problemy globalnych zmian klimatycznych, rolę UE w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Uczniowie prezentowali swoje pomysły, działania, dzięki którym można realnie eliminować negatywne skutki tych zmian. Zajęcia odbyły się w ramach projektu: W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego.