17 i 18 marca gościliśmy w naszej szkole uczniów klas ósmych ze szkoły podstawowej nr 3, 5  i 7. Okazją do spotkania były warsztaty matematyczne z okazji Dnia Liczby Pi, które organizowane są od kilku lat cyklicznie. Jest to dla nas przedsięwzięcie szczególne, ponieważ możemy w ten sposób promować matematykę wśród młodszych kolegów i koleżanek.

Na warsztatach skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z dowodzeniem podzielności liczb, zastosowaniem własności trójkątów w rozwiązywaniu zadań z geometrii oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych. Warsztaty wraz z nauczycielami p. M. Noskowicz i p. J. Jaśkowskim prowadzili uczniowie:  Zuzanna Daca 3A3, Igor Jagiełło 3A3, Zuzanna Nóżka 3A3, Roksana Wrona 3A3, Szymon Więcławek 3A3, Natalia Gryta 3C3, Anna Pawlak 2A, Anna Libicka 2A, Karolina Kanclerz 2A, Julia Wiącek 2A, Maciej Maciocha 2A, Daniel Gębal 2A, Filip Klusek 2A.