Zmiany klimatyczne są bez wątpienia jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ich analizą zajęli się także uczniowie Liceum w ramach lekcji geografii i pod opieką p. A. Kuny stworzyli plakaty naukowe. O tym, na czym polegają, komu najbardziej zagrażają i jak zapobiegać globalnemu ociepleniu dowiecie się czytając informacje naukowe na I piętrze szkoły. Polecamy lekturę