W poniedziałek 6 grudnia młodzież z klas 1b, 2a, 2b, 2c oraz 3c3 wzięła udział w bardzo ciekawych warsztatach zorganizowanych przez Fundację Tu i Tam „Działanie w CHMURZE”. Jest to długofalowe i interdyscyplinarne działanie, natomiast aktywności podejmowane w ramach projektu dotyczą szeroko rozumianego wsparcia działalności społecznej i obywatelskiej młodzieży.

W ramach projektu młodzież wzięła udział w dwóch blokach warsztatowych. Blok I - działalność́ społeczna i obywatelska – uczniowie rozważali, co to jest działalność społeczna, czym jest wolontariat, w jaki sposób organizować wydarzenia na rzecz pomocy, rozmawiali o różnych metodach pracy wolontariackiej, przykładach dobrych działań społecznych.

Blok II natomiast podejmował problematykę hejtu w Internecie. Uczniowie zastanawiali się, czym jest hejt, jakie są jego przyczyny, skutki, w jaki sposób można przeciwdziałać hejtowi, dyskutowali także o narzędziach i metodach reagowania na hejt w Internecie.

Opieką nad projektem z ramienia szkoły sprawowały p. Dorota Jaśkowska oraz p. Anna Adamczyk.