Koniec roku przyniósł nam wspaniałe wieści. IPN Oddział w Lublinie zorganizował regionalną debatę historyczną, w której udział wzięła drużyna z naszej szkoły w składzie Adrian Filipiak, Maciek Miszkurka, Przemek Kopeć i Kacper Walczak. Turniej rozegrano pomiędzy czterema drużynami z Lublina, Świdnika i Radomia.

Zawodnicy uczestniczyli w tzw debacie oksfordzkiej i rozgrywali kolejne etapy odnosząc się do następujących tematów: 1.W latach 1960-66 obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego skutecznie zmarginalizowały obchody Milenium Chrztu Polski 2. Przewrót majowy (1926 r.) przyczynił się do wzmocnienia pozycji wewnętrznej i międzynarodowej Polski; 3. Demokracja parlamentarna w II RP zawiodła 4. W kontekście całego okresu Polski Ludowej uzasadnione jest nazywanie lat sześćdziesiątych XX wieku w Polsce "małą stabilizacją" 5. Jako rotmistrz Witold Pilecki nie powróciłbym do Polski w 1945 r. W ostatniej zwycięskiej rundzie zawodnicy naszej szkoły pokonali 3:0 reprezentację Liceum Ogólnokształcącego im, Stanisława Kostki w Lublinie, a Kacper Walczak został uznany za najlepszego mówcę debaty.

Gratulujemy chłopakom i ich opiekunom p. E. Derek i p. T. Kasperkowi.