30 kwietnia oraz 5 maja, nasze liceum zorganizowało Powiatowy Konkurs Informatyczny dla szkół podstawowych połączony z wystawą Świdnik Cyfrowo. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Świdnickiego pan Łukasz Reszka, a jego organizacją zajął się nauczyciel informatyki w ILO, pan Łukasz Run. W tym roku konkurs był szczególnie trudny, sprawdzał wiedzę teoretyczną, rozumienie kodu, a także programowanie w języku C# na poziomie informatyki rozszerzonej.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Łagoźnemu, Pawłowi Snopkowi oraz Wiktorii Samborskiej za znalezienie się wśród trójki uczniów z najlepszymi wynikami! Liczymy na dołączenie do grona naszych uczniów.

Oto wyniki:

1 miejsce - Mateusz Łagoźny - Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku

2 miejsce - Paweł Snopek - Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

3 miejsce - Wiktoria Samborska - Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce