Z przyjemnością informujemy, że 30 kwietnia podsumowaliśmy wyniki powiatowego konkursu językowego „Idiomy - słowa i obrazy jako bogactwo kulturowe” pod honorowym patronatem Starosty Świdnickiego. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią konkurs przeprowadzony został w zmienionej formule on-line. Tegoroczne zadanie polegało na wybraniu pięciu idiomów z listy idiomów w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim bądź rosyjskim  i przedstawieniu ich w formie samodzielnie przygotowanej prezentacji wizualnej bądź audiowizualnej przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego.

Ogółem w konkursie udział wzięło 52 uczniów z 11 szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdniku, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku, Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie, Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w  Krzesimowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu,  Zespołu Szkół w Piaskach,  Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach,  II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku, I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku

Komisje konkursowe doceniły językowe i artystyczne walory przesłanych prac – wzięto pod uwagę zarówno poprawność językową jak i technikę, oryginalność wykonania pracy oraz trafność zilustrowanych idiomów.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie.

O sposobie przekazanie nagród poinformujemy uczniów wyróżnionych i ich szkoły niebawem