3 marca w naszym Liceum gościła p. red. Czesława Borowik, dziennikarka Radia Lublin, znana z cyklu reportaży Kalejdoskop regionalny. Reportaż o ILO został roboczo zatytułowany „Wspinaczka u Bronka”, a jego motywem przewodnim stało się zdobywanie szczytów w sensie dosłownym i metaforycznym. Usłyszymy refleksje pani dyrektor na temat jej ostatniej wyprawy wysokogórskiej oraz fragment instruktażu wspinaczki ściankowej poprowadzonego przez p. L. Grobel-Wiśniewską, dowiemy się także wielu ciekawych rzeczy na temat ambitnych planów uczniów Bronka, ich zainteresowań i sukcesów.

Tłem dla wypowiedzi są fragmenty lekcji fizyki, biologii, wychowania fizycznego, języka angielskiego i informatyki. Serdecznie dziękujemy nauczycielom p. Ł. Runowi, p. A. Ziętek, p. P. Abramowiczowi, p. A. Dudek i p. L. Grobel-Wiśniewskiej oraz ich uczniom za poświęcony czas. Do wysłuchania reportażu zapraszamy w najbliższą sobotę 7 marca o godzinie 11.00 na antenie Radia Lublin.