Zastępstwa w dniu 23 września 2020 (środa)

W tym dniu nie ma klasy 2A3 (rajd)

p. L. Grobel-Wiśniewska

1. 2Dz43

Lekcja odbędzie się bez zmian

2. 2Dz43

Razem z grupą p. J. Kołodziejczyk

3. 1Ch1

Razem z grupą p. J. Kołodziejczyk

4. 2Dz41

Razem z grupą p. A. Staweckiej

5. 3CH1

Razem z grupą p. J. Kołodziejczyk

6. 2C3dz

Razem z grupą p. J. Kołodziejczyk

p. Stypińska

1. 1A

Lekcja odbędzie się bez zmian

2. 1B

p. Jaśkowski (matematyka)

p. A. Kuna

1. 3R2

Na 3 lekcję

2. 3R2

3. 2A4

Język polski p. Piwnicka zamiast 2A3

4. 1C

Filozofia p. Jagieła zamiast ostatniej lekcji

5. 2B4

Religia ksiądz Chmura zamiast 2A3

6. 2R3

Do domu

7. 2R3