Zastępstwa w dniu 21 listopada 2019 (czwartek)

Po 2 godzinie lekcyjnej (10.00 do około 13.00) trzy klasy pierwsze idą na seans filmu „Nieplanowane” – klasy 1A3, 1C3, 1D3 – REJESTR WYJŚĆ GRUPOWYCH

Opieka:

Klasa 1A3 – ks. Chmura – aktywacja lekcji w dzienniku – zajęcia inne Emisja filmu Nieplanowane

Klasa 1C3 – p. Jankowska - – aktywacja lekcji w dzienniku – zajęcia inne Emisja filmu Nieplanowane

Klasa 1D3 – p. Paszko – aktywacja lekcji w dzienniku – zajęcia inne Emisja filmu Nieplanowane

Uczniowie po seansie wracają na lekcje

p. M. Wytrzyszczewska – zwolnienie lek.

6. 1A3

Razem z 1D3 – ks. Chmura lub jeszcze pobyt w KinieLOT

7. 1R421

Do domu

8. 1C3

Do domu

p. A. Jankowska – opieka nad klasą 1C3

3. 1A313

Kino wszystkie klasy pierwsze po gimnazjum

4. 3A12

matura

5. 3A14

matura

ks. J. Chmura – opieka nad klasą 1C3 – od 7 lekcji lekcje pozostają bez zmian

3. 2C

p. Paśnikowski zamiast lekcji w 1A311

4. 1C3

kino

6. 1D3

Ewentualnie kino

p. K. Machoń– matura próbna

4. 1C42

Razem z grupą p. Grymuzy

p. L. Grobel– matura próbna

6. 1C3 dz

grupa razem z grupą p. Kołodziejczyk

p. P. Abramowicz – matura próbna

4.3A11

matura

6. 3N22

matura

p. D. Grymuza – matura próbna

1. 2R1

Na 3 lekcję

2. 2R1

5. 3A13

matura

p. M. Marciniak – matura próbna

1. 1D4

Na 2 lekcję

p. Z. Mazurek – matura próbna

2. 1D3

Na 3 lekcję

p. A. Jagieła – próba Gala Samorządności MOK

2. 1d4

Na 3 lekcję

3. 2A

p. Mazurek język polski

4. 2A

p. Jaśkowski matematyka zamiast lekcji 5 w piątek