Zastępstwa w dniu 27 października 2021 (środa)

p. D. Jaśkowska

1. 2R

Na 2 lekcję

2. 2A

Opieka p. Jaśkowski

3. 2A

Opieka p. Fijałkowska

4. 3D3

Opieka p. Fijałkowska

5. 2B

Opieka p. Dudek

6. 2B

Opieka p. Fijałkowska

7. 1B

Do domu

8. 1B

Do domu

Zastępstwa w dniu 28 października 2021 (czwartek)

p. G. Fijałkowska

3. 1R

Praca cicha w Sali 33 pod opieką p. Jagieły (sala 36)

4. 1D

Praca cicha w Sali 33 pod opieką p. Noskowicz (sala 31)

5. 3C4

Język polski z p. Jagiełą zamiast 1 lekcji 25 października

6. 3B41

Lekcja w systemie zdalnym – godzina pracy samodzielnej

7. 3A4

Lekcja w systemie zdalnym – godzina pracy samodzielnej

Zastępstwa w dniu 29 października 2021 (piątek)

W tym dniu wyjście integracyjne klasy 1D po 4 lekcji – opieka p. Fijałkowska

p. G. Fijałkowska

6. 1I

WOS z p. Derek (zamiast 1d)

7. 2A

Praca cicha w Sali pod opieką p. Wytrzyszczewskiej

8. 2B

Do domu