Idiomy w językach obcych

I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w powiatowym konkursie językowym „Idiomy w językach obcych”. Tematem tegorocznego konkursu są najczęściej używane idiomy w językach obcych. Na konkurs składają się:

  1. konkurs językowy
  2. konkurs plastyczny

Konkurs przeprowadzony będzie w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim zgodnie z załączonym regulaminem. W załącznikach przesyłamy również formularz zgłoszeniowy oraz materiały dla uczniów niezbędne do przygotowania się do konkursu.

Szczegóły zamieszczamy w regulaminie dostępnym poniżej w linku do pobrania.

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin konkursu
  3. Zaproszenie dla szkół
  4. Zestaw idiomów w języku angielskim
  5. Zestaw idiomów w języku hiszpańskim
  6. Zestaw idiomów w języku niemieckim
  7. Zestaw idiomów w języku rosyjskim