1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski I LO.
  2. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń oraz pracownik I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku.
  3. Wzór powinien zawierać logo I LO.
  4. Prace w formacie png albo jpg należy przesłać na adres samorzadszkolny1lo@gmail.com do 31 października 2018 do godziny 24.00
  5. W dniach 5-7 listopada prace zostaną opublikowane na szkolnym fanpage’u oraz zaprezentowane na tablicy ogłoszeń na I piętrze
  6. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania bezpośredniego 8 listopada 2018
  7. Zwycięzca otrzyma szkolną bluzę za darmo.
  8. Z chwilą doręczenia projektu Organizatorowi, Organizator staje się jego właścicielem.