Idiomy w językach obcych- nowa formuła

I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w powiatowym konkursie językowym „Idiomy - słowa i obrazy jako bogactwo kulturowe”. 

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią konkurs przeprowadzony będzie w zmienionej formule. Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

 1. Zaproszenie - film promujący konkurs
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Regulamin konkursu - idiomy język angielski
 4. Regulamin konkursu - idiomy język hiszpański
 5. Regulamin konkursu - idiomy język niemiecki
 6. Regulamin konkursu - idiomy język rosyjski
 7. Zestaw idiomów w języku angielskim
 8. Zestaw idiomów w języku hiszpańskim
 9. Zestaw idiomów w języku niemieckim
 10. Zestaw idiomów w języku rosyjskim
 11. Zgoda rodziców / opiekunów na udział w konkursie