I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego jest partnerem stowarzyszonym w projekcie Programu Erasmus+ akcja KA2 zatytułowanym "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD", dotyczącym trudności i zaburzeń w uczeniu się matematyki oraz dyskalkulii.

Podstawowe cele projektu:

 • zdefiniowanie, czym są zaburzenia związane z nauką matematyki, w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania uczniów, którzy na nie cierpią
 • zidentyfikowanie skutecznych metod pracy rozwijających umiejętności matematyczne w czasie nauki szkolnej i późniejszym okresie
 • stworzenie odpowiednich narzędzi do diagnozowania zaburzeń zdolności wykonywania działań arytmetycznych
 • zaprojektowanie skutecznych narzędzi, które pomogą uczniom i ich rodzicom pokonywać trudności, stanowić zachętę i dokonywać postępów w procesie nauki matematyki
 • zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania strategii kognitywnych w pracy z uczniami z dyskalkulią i trudnościami w uczeniu się matematyki

Czas trwania projektu: 1.10.2018 - 30.09.2020

Organizacje partnerskie:

 • Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Matematica, Włochy
 • Pixel, Włochy
 • Istituto Statale Di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” we Florencji, Włochy
 • Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, Polska
 • Instituto Politécnico de Bragança, Portugalia
 • Agrupamento de Escolas Emídio Garcia w Bragança, Portugalia

Strona projektu: https://smild.pixel-online.org/index.php

Project Logo SMiLD