Pobrany ze strony internetowej wniosek oraz deklarację można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres sekretariat@1lo.swidnik.pl albo złożyć w sekretariacie szkoły.