Rada pedagogiczna przyjęła przez głosowanie uchwałę Nr 253/2019/2020 pozytywnie opiniującą kalendarz pracy szkoły i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z tym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku informuje, że ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnych 2019/2020:

  • 2 i 3 stycznia 2020r.
  • 4,5,6 maja 2020r.
  • 12 czerwca 2020r.