Rada pedagogiczna przyjęła przez głosowanie uchwałę  pozytywnie opiniującą kalendarz pracy szkoły i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

W związku z tym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku informuje, że ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnych 2021/2022:

  • 14 i 15 października 2021,
  • 12 listopada 2021,
  • 7 stycznia 2022,
  • 2, 4, 5, 6 maja 2022,
  • 17 czerwca 2022.