Rada pedagogiczna przyjęła przez głosowanie uchwałę Nr 272/2020/2021 pozytywnie opiniującą kalendarz pracy szkoły i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

W związku z tym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku informuje, że ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnych 2020/2021:

  • 14 października 2020,
  • 2 listopada 2020,
  • 4, 5 stycznia 2021,
  • 4, 5, 6 maja 2021,
  • 4 czerwca 2021.