1 września Inauguracja roku szkolnego
9 września Ostateczny termin poinformowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych i systemie oceniania
10-16 września Lubelski Festiwal Nauki.
14 września Zebranie organizacyjne z Rodzicami
19-20 września Lubelski Salon Maturzystów
23 września Ostateczny termin wyboru opiekunów SU i prezydium SU
30 września Termin złożenia przez uczniów klas III wstępnej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego wraz z załącznikami
13 października Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.
14 października Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
31 października Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada Wszystkich Świętych
2 listopada Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10 listopada Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodleglości
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
22 listopada Wywiadówka śródokresowa
22 grudnia Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych w tym ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania
23 - 31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia Święto Trzech Króli
13 stycznia Koniec I semestru. Ostateczne wystawienie ocen
14 stycznia Studniówka
16 –29 stycznia Ferie zimowe
30 stycznia Początek II semestru
31 stycznia Zebrania śródsemestralne

 

1lo-logo

I LO im. W. Broniewskiego

21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13

tel./fax (+48) 81 751 57 13
numery wewnętrzne:
33 - Dyrektor
34 - Księgowość
35 - Psycholog szkolny
36 - Pokój nauczycielski
37 - Wicedyrektor
38 - Biblioteka szkolna
39 - Nauczyciele WF
40 - Pielęgniarka szkolna

tel. komórkowy
507 087 816

e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 I LO im. W . Broniewskiego

projekt: Cedrowa.pl