Rada pedagogiczna przyjęła, na podstawie art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm. ), przez jawne głosowanie przyjęła uchwałę Nr 8/2022/2023 pozytywnie opiniującą kalendarz pracy szkoły i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023.W związku z tym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku informuje, że ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnych 2022/2023:

  • 14 października 2022,
  • 31 października 2022,
  • 2 listopada 2022;
  • 2,3,4,5 stycznia 2023;
  • 2 maja 2023,
  • 9 czerwca 2023.

30 stycznia

Początek II semestru

31 stycznia

Zebrania śródroczne

10 lutego

Uroczystości jubileuszowe 70 - lecia Szkoły

 

4 kwietnia

Ostateczny termin poinformowania uczniów klas czwartych i ich

rodziców o przewidywanych ocenach w tym ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania

6-11 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach czwartych

24 kwietnia

Rada klasyfikacyjna

28 kwietnia

Zakończenie roku klas maturalnych

28 kwietnia

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

2 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4,5,6 maja

Sprawdziany roczne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

dla uczniów klas 1-3

 

1 czerwca

Ostateczny termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach w tym ocenach niedostatecznych i ocenie

nagannej z zachowania

8 czerwca

Boże Ciało

9 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych

19 czerwca

Rada klasyfikacyjna

23 czerwca

Zakończenie zajęć

1lo-logo

I LO im. W. Broniewskiego

21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13

tel./fax (+48) 81 751 57 13
numery wewnętrzne:
33 - Dyrektor
34 - Księgowość
35 - Psycholog szkolny
36 - Pokój nauczycielski
37 - Wicedyrektor
38 - Biblioteka szkolna
39 - Nauczyciele WF
40 - Pielęgniarka szkolna

tel. komórkowy
507 087 816

e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 I LO im. W . Broniewskiego

projekt: Cedrowa.pl