logo

Statut
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego
w Świdniku

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdnikuico pdf