Bezpieczna praca w sieci to niezwykle istotna sprawa. W mediach pojawiają się informacje o zawieraniu tragicznie kończących się znajomości albo utracie dużych pieniędzy zapłaconych za produkty, które nigdy nie dotarły do klienta. Często, mówiąc o bezpieczeństwie, chodzi o zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem. Aby bezpiecznie korzystać z komputera w sieci, należy stosować się do kilku zasad.
Zasady podane poniżej są tylko wskazówkami, jak zachowywać się w sieci, aby nie ponieść niepotrzebnych strat.

Regulamin kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

  1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku w okresie realizacji kształcenia na odległość przekazuje bieżące informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez: stronę internetową, dziennik elektroniczny, a dodatkowo uczniom i nauczycielom poprzez platformę G Suite.
  2. Zajęcia zdalne dla uczniów będą odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Drodzy Uczniowie
W związku z dalszym zawieszeniem zajęć edukacyjnych do 24 maja przekazuję pewne informację dotyczące zdalnego nauczania.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole zostają zawieszone do 24 maja 2020. Do odwieszenia zajęć prowadzane jest nauczanie zdalne, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 27 kwietnia 2020, realizujące podstawę programową. Podany plan obowiązuje na czas zawieszenia zajęć.

Drodzy Rodzice,
W związku z przedłużającym się czasem nauczania zdalnego dziękujemy Wam za dotychczasową pomoc w realizacji tego trudnego zadania i zaufanie, jakim obdarzyliście nas powierzając nam swoje dzieci.

Obecny czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich, a szczególnie dla Waszych dzieci. Wiemy, że chcecie dla nich tego, co najlepsze i najcenniejsze. My też tego pragniemy. Czujemy się odpowiedzialni za Wasze dzieci. Prosimy Was o to, byście dalej z nami współpracowali, a wtedy osiągniemy nasze cele.
Przypominamy kilka rad które pomogą nam przetrwać ten trudny czas.

Na mocy najnowszych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492 i ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493

Informuję, że:

  1. zajęcia dydaktyczno wychowawcze w szkole zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020.
  2. z dniem 25 marca I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego rozpoczyna, poprzez nauczanie zdalne, realizację nowych treści programowych, monitoring udziału uczniów w zajęciach online i ocenianie postępów uczniów.

 

1lo-logo

I LO im. W. Broniewskiego

21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13

tel./fax (+48) 81 751 57 13
numery wewnętrzne:
33 - Dyrektor
34 - Księgowość
35 - Psycholog szkolny
36 - Pokój nauczycielski
37 - Wicedyrektor
38 - Biblioteka szkolna
39 - Nauczyciele WF
40 - Pielęgniarka szkolna

tel. komórkowy
507 087 816

e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 I LO im. W . Broniewskiego

projekt: Cedrowa.pl