Informacja o możliwościach osobistego załatwiania spraw w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

Szanowni Państwo,
Sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku obsługuje interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym, mailowym lub przez dziennik elektroniczny uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia. Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w szkole, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, takich jak: telefon, email, poczta tradycyjna.

W trakcie wizyty w I LO prosimy pamiętać o:

  • zakrywaniu ust i nosa przy użyciu maseczki;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób. W sekretariacie możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

Tel. 48507087816

sekretariat@1lo.swidnik.pl