Podane procedury i wytyczne obowiązują od 1 września 2020r.

  1. Zarządzenie dyrektora
  2. Załącznik do zarządzenia - procedury
  3. Wytyczne MEN, GIS i MZ