Drodzy Uczniowie
W związku z dalszym zawieszeniem zajęć edukacyjnych do 24 maja przekazuję pewne informację dotyczące zdalnego nauczania.

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole zostają zawieszone do 24 maja 2020. Do odwieszenia zajęć prowadzane jest nauczanie zdalne, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 27 kwietnia 2020, realizujące podstawę programową. Podany plan obowiązuje na czas zawieszenia zajęć.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ TO OBOWIĄZEK NIE ZALECENIE!
PAMIĘTAJ: WŁAŚNIE TERAZ ZDAJESZ EGZAMIN Z ODPOWIEDZIALNOŚCI!


NAJWAŻNIEJSZA JEST NAUKA

Ważne: treści przekazywane przez nauczycieli podczas zdalnego nauczania służą realizacji Podstawy Programowej

Co to oznacza dla Ciebie? – będą od Ciebie wymagane po powrocie do szkoły, mogą się pojawić na egzaminie maturalnym, a zatem w Twoim interesie leży to, aby być sumiennym, obowiązkowym, uczciwym i brać aktywny udział w lekcjach.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I OCENIANIE

Ważne: Nauczyciel prowadzący zajęcia zdalnie będzie odnotowywał w dzienniku Twoją obecność i nieobecność na lekcjach i poinformuje Cię o sposobach ustalania obecności. Rodzice mają prawo usprawiedliwiać Twoje nieobecności na zajęciach poprzez dziennik elektroniczny.

Podczas zdalnego nauczania jesteś oceniany. Możesz być oceniany na podstawie odpowiedzi ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem), pracy pisemnej (np. sprawdziany, kartkówki), pracy praktycznej (karty pracy, prace samodzielne uczniów), aktywności i zaangażowania, testów przeprowadzanych online. Przy ocenianiu nauczyciel będzie brał pod uwagę także Twoje zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań, ale także poprawność ich wykonania. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się przez Ciebie z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące Twojego funkcjonowania w okresie zdalnego nauczania są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

Co to oznacza dla Ciebie? – musisz przewidywać konsekwencje swoich działań, jeśli nie pracujesz, nie jesteś aktywny, jesteś nieterminowy – możesz otrzymać ocenę niedostateczną. Otrzymanie kilku takich ocen, może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Aby tego uniknąć, musisz wziąć odpowiedzialność za własną naukę.

Pamiętaj: każdy nauczyciel w swoim zespole widzi, czy logowałaś się i zapoznałeś się z zadaniem - nie pozoruj pracy i obecności, nie wymyślaj „przeszkód” - bądź obecny i pracuj samodzielnie – to ważne przede wszystkim dla Ciebie.

SAMODZIELNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ

Ważne: podczas zdalnego nauczania możesz liczyć na pomoc i wyrozumiałość swojego nauczyciela. Jeśli czegoś nie wiesz, zapytaj, jeśli potrzebujesz więcej czasu na wykonanie danego zadania, poproś o to, jeśli masz kłopoty z komputerem, zasygnalizuj to jak najszybciej, ale zawsze pracuj samodzielnie i na miarę swoich możliwości, nie pozoruj pracy. Pamiętaj: warto być przyzwoitym i uczciwym
Co to oznacza dla Ciebie? – wykorzystaj ten trudny czas, by nauczyć się budowania relacji z drugim człowiekiem.

DODATKOWE INFORMACJE

 • W związku ze zmianą terminów przeprowadzenia egzaminu maturalnego, odwołuję jako dni wolne od zajęć dydaktycznych (nauczania zdalnego) 4, 5, 6 maja 2020. Dodatkowe dni wolne zostaną ustalone po podaniu nowego harmonogramu egzaminu maturalnego.
 • Od 27 kwietnia 2020 na czas zawieszenia zajęć edukacyjnych, biorąc pod uwagę stopień realizacji podstawy programowej zawieszam zdalne nauczanie w następujących klasach:
  2A – język polski 1 godzina
  1A3 – język polski 2 godziny
  1A4 – język polski 1 godzina
  1C4 – język polski 1 godzina
  1B4 – matematyka 1 godzina
  1AD3 – wychowanie fizyczne 1 godzina
  2ABCD (wd3) – wychowanie fizyczne 1 godzina
 • Sekretariat szkoły od 27 kwietnia jest czynny codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00 – 12.00


Stanislaw Stefańczyk,
Aneta Jagieła

Nauczyciele ILO