Szanowni Państwo,
Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia proponuję Państwu możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 uczniów powyżej 12 roku życia. Stwarza to szansę na całkowite zwalczenie pandemii. Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym naszej szkoły.

Szczepienia organizowane przez I LO będą przeprowadzane w punkcie szczepień Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4, w określonych dniach i godzinach. Uczniowie zostaną zwolnieni z lekcji. Rekomenduje się obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas szczepienia dziecka. Zapraszam również rodziców (całe rodziny) do skorzystania z okazji i zaszczepienia się razem z dzieckiem.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 20.05.2021 r.)


Organizacja zajęć w szkole

Ogólne zasady:

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Informacja o możliwościach osobistego załatwiania spraw w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

Szanowni Państwo,
Sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku obsługuje interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym, mailowym lub przez dziennik elektroniczny uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia. Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w szkole, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, takich jak: telefon, email, poczta tradycyjna.

1lo-logo

I LO im. W. Broniewskiego

21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13

tel./fax (+48) 81 751 57 13
numery wewnętrzne:
33 - Dyrektor
34 - Księgowość
35 - Psycholog szkolny
36 - Pokój nauczycielski
37 - Wicedyrektor
38 - Biblioteka szkolna
39 - Nauczyciele WF
40 - Pielęgniarka szkolna

tel. komórkowy
507 087 816

e-mail: dyrektor@1lo.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@1lo.swidnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 I LO im. W . Broniewskiego

projekt: Cedrowa.pl