Pobrany ze strony internetowej wniosek oraz można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres sekretariat@1lo.swidnik.pl albo złożyć w sekretariacie szkoły

 

Dla absolwentów szkoly podstawowej

 

Dla absolwentów gimnazjum