podstrony 1 LO

Projekt Stop Hejt

17 listopada zakończył się w klasach pierwszych cykl spotkań z nadkomisarz Magdaleną Szczepanowską. Zajęcia dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich i miały na celu zapoznać naszych uczniów z ochroną osób małoletnich, pokrzywdzonych, dotkniętych przemocą rówieśniczą.

Realizację projektu koordynują panie K. Paszko i J. Stryjecka