Rok 2017

DSC 0022

Certyfikat „SZKOŁA INNOWACJI”
nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne.

DSC 0016

Wyróżnienie INNOWACYJNA INICJATYWA
w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Szkoła Innowacji nadawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji

DSC 0018

Wyróżnienie DYREKTOR LIDER INNOWACJI
w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Szkoła Innowacji nadawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji

DSC 0020

Wyróżnienie SZKOŁA LIDER INNOWACJI
w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Szkoła Innowacji nadawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji

Rok 2016

brazowe liceum 2016

Najlepsza szkoła w powiecie w rankingu Perspektyw za rok szkolny 2015/2016 „BRĄZOWA TARCZA” - ranking tworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz sukcesów w olimpiadach

miejsce wolne od nienawisci

Certyfikat nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI” za promowanie na terenie I Liceum postaw tolerancji i szacunku

DSC 0012

IX miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

no foto

Certyfikat „SZKOŁA INNOWACJI” nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne.

DSC 0013

Wojewódzki Plebiscyt dla szkół ponadgimnazjalnych - szkoła znalazła się wśród czerech najlepszych szkół województwa lubelskiego za wzorcowe przygotowywanie treści o charakterze kulturalnym