Język Hiszpański

maliszewska

Maliszewska Anna

Ukończyła filologię romańską UMCS. W ILO pracuje od 2012r. Zna biegle języki francuski, hiszpański i portugalski. Jej uczniowie na przestrzeni ostatnich kilku lat zdobywali ważne miejsca uczestnicząc w różnych konkursach językowych. W wolnych chwilach czyta literaturę, która pogłębia jej wiedzę na temat kultury krajów frankofońskich i iberyjskich. Lubi także taniec, muzykę i podróże.

moscinska

Mościńska Maria

Ukończyła filologię romańską KUL. W ramach stypendium Erasmus studiowała w Cadiz w Hiszpanii. W wolnym czasie lubi podróżować i czytać kryminały.