2B 2B - humanistyczny z edukacją cyfrową
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         j.angielski-13/ #2a5 06
1 8:00- 8:45 r_geografia-4/3 #2g1 36
r_wos-6/3 #2w1 37
r_chemia-8/3 #2c1 33
r_angielski-15/ #2r3 08
r_informat.-19/ #2i1 44
  r_j.polski-13/ #2p1 39 j.angielski-13/ #2a5 08
j.niemiecki-15/ #2n3 47
r_geografia-5/3 #2g2 36
r_biologia-12/ #2b2 07
r_angielski-22/ #2r4 06
wf-25/ #2y3 @
wf-26/ #2x1 sg.
2 8:50- 9:35 r_geografia-4/3 #2g1 36
r_wos-6/3 #2w1 37
r_chemia-8/3 #2c1 33
r_angielski-15/ #2r3 08
r_informat.-19/ #2i1 44
r_geografia-4/3 #2g1 06
r_wos-6/3 #2w1 37
r_chemia-8/3 #2c1 33
r_angielski-15/ #2r3 39
r_informat.-19/ #2i1 44
r_j.polski-13/ #2p1 39 religia RJ 16 r_geografia-5/3 #2g2 36
r_biologia-12/ #2b2 07
r_angielski-22/ #2r4 06
wf-25/ #2y3 @
wf-26/ #2x1 sg.
3 9:40-10:25 r_historia-2/3 #2h1 37
r_biologia-3/3 #2b1 07
r_angielski-11/ #2r2 36
r_matematyka-14/ #2m2 38
wf-23/ #2y1 @
wf-27/ #2x2 sg.
r_geografia-4/3 #2g1 06
r_wos-6/3 #2w1 37
r_chemia-8/3 #2c1 33
r_angielski-15/ #2r3 39
r_informat.-19/ #2i1 44
r_j.polski-13/ #2p1 39
wf-24/ #2y2 @
j.polski AJ 37 matematyka JJ 40
4 10:35-11:20 r_historia-2/3 #2h1 37
r_biologia-3/3 #2b1 07
r_angielski-11/ #2r2 36
r_matematyka-14/ #2m2 38
wf-23/ #2y1 @
wf-27/ #2x2 sg.
matematyka JJ 39 j.niemiecki-7/3 #2n1 37
j.niemiecki-8/3 #2n2 47
j.hiszpański-10/ #2s1 04
j.rosyjski-12/ #2jr 46
j.angielski-13/ #2a5 31
j.hiszpański-14/ #2s3 06
j.polski AJ 37 j.angielski-1/3 #2a1 38
j.angielski-2/3 #2a2 33
j.angielski-3/3 #2a3 06
j.angielski-4/3 #2a4 08
5 11:35-12:20 j.polski AJ 39 religia RJ 04 j.angielski-1/3 #2a1 37
j.angielski-2/3 #2a2 06
j.angielski-3/3 #2a3 07
j.angielski-4/3 #2a4 08
j.hiszpański-11/ #2s2 04
j.angielski-1/3 #2a1 33
j.angielski-2/3 #2a2 31
j.angielski-3/3 #2a3 06
j.angielski-4/3 #2a4 08
zaj. wych. ED 37
6 12:30-13:15 j.polski AJ 39 r_geografia-5/3 #2g2 36
r_biologia-12/ #2b2 07
r_angielski-22/ #2r4 08
wf-25/ #2y3 @
wf-26/ #2x1 sg.
j.polski AJ 36 r_historia-2/3 #2h1 37
r_biologia-3/3 #2b1 07
r_angielski-11/ #2r2 08
r_matematyka-14/ #2m2 38
wf-23/ #2y1 @
wf-27/ #2x2 sg.
u_hist.i sp.-28/ #2u1 37
u_hist.i sp.-29/ #2u2 38
u_przyroda-32/ #2pr 31
7 13:20-14:05 r_j.polski-13/ #2p1 39
wf-24/ #2y2 @
r_geografia-5/3 #2g2 36
r_biologia-12/ #2b2 07
r_angielski-22/ #2r4 08
u_hist.i sp.-30/ #2u3 37
prop_fil AJ 36 r_historia-2/3 #2h1 37
r_biologia-3/3 #2b1 07
r_angielski-11/ #2r2 08
r_matematyka-14/ #2m2 38
u_hist.i sp.-28/ #2u1 37
u_hist.i sp.-29/ #2u2 38
u_przyroda-32/ #2pr 31
8 14:10-14:55 r_j.polski-13/ #2p1 39
wf-24/ #2y2 @
r_geografia-5/3 #2g2 36
r_biologia-12/ #2b2 07
r_angielski-22/ #2r4 08
u_hist.i sp.-30/ #2u3 37
matematyka JJ 40 r_historia-2/3 #2h1 37
r_biologia-3/3 #2b1 07
r_angielski-11/ #2r2 08
r_matematyka-14/ #2m2 38
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum