1B 1B - humanistyczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 matematyka #1/m 38 geografia #1/g 06 matematyka #1/m 07 religia #1/r 36  
2 8:50- 9:35 matematyka #1/m 38 przedsięb. #1/p 38 zaj. wych. MN 07 j.niemiecki-7/1 #1n1 47
j.niemiecki-8/1 #1n2 08
j.hiszpański-10/ #1s1 04
j.hiszpański-11/ #1s2 37
kultura #1/k 39
3 9:40-10:25 historia #1/h 31 fizyka #1/f 31 j.polski DJ 06 informatyka-4/1 #1i4 44 j.angielski-1/3 #1a1 07
j.angielski-2/3 #1a2 33
j.angielski-3/3 #1a3 08
4 10:35-11:20 j.niemiecki-7/1 #1n1 47
j.niemiecki-8/1 #1n2 08
j.hiszpański-10/ #1s1 04
j.hiszpański-11/ #1s2 31
wf-1/2 #1x2 sg.
wf-2/2 #1y1 @
religia #1/r 38 j.angielski-1/3 #1a1 33
j.angielski-2/3 #1a2 08
j.angielski-3/3 #1a3 07
e_dla_bezp #1/e 36
5 11:35-12:20 wf-1/2 #1x2 sg.
wf-2/2 #1y1 @
wf-1/2 #1x2 sg.
wf-2/2 #1y1 @
prop_fil AJ 36 biologia #1/b 07 matematyka #1/m 38
6 12:30-13:15 j.angielski-1/3 #1a1 33
j.angielski-2/3 #1a2 37
j.angielski-3/3 #1a3 36
chemia #1/c 33 j.niemiecki-7/1 #1n1 47
j.niemiecki-8/1 #1n2 37
j.hiszpański-10/ #1s1 04
j.hiszpański-11/ #1s2 08
historia #1/h 36 j.polski DJ 39
7 13:20-14:05 j.polski DJ 31   wos #1/w 37 przedsięb. #1/p 31 j.polski DJ 39
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum