10 stycznia po raz szósty odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Przeprowadziła je komisja wyborcza w składzie: Nikoletta Sitkowska- przewodnicząca KW, Weronika Serafin, Małgorzata Molenda, Kamila Taracha i Dominika Jóźwiakowska- członkowie KW. Koordynatorem działań była p. Lidia Grobel-Wiśniewska. Ogółem wydano 213 kart do głosowania i oddano 533 ważnych głosów.

Wyniki wyborów:

  • Aleksandra Skainowska - 130 głosów, uzyskała mandat radnej MRM
  • Jakub Adamczyk - 101 głosów, uzyskał mandat radnego MRM
  • Aleksandra Pawłowska - 89 głosów, uzyskała mandat radnej MRM
  • Miłosz Lipiński - 87 głosów
  • Mateusz Kowal - 71 głosów
  • Gabriela Łukaszuk - 53 głosy

Nowi radni VI kadencji będą pełnić swoją funkcję przez 2 lata.

Dziękujemy ustępującym radnym V kadencji: Karolinie Czubak- Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Świdnik oraz Marii Leniart i Paulinie Zarosińskiej.