W tym dniu cichną spory, nieporozumienia i pretensje. Ich miejsce zajmują piękne kolędy, opłatek, życzenia, wigilie klasowe … Ostatni dzień szkoły spędziliśmy w miłej, pełnej świątecznej zadumy atmosferze. Młodzieży i nauczycielom towarzyszyli starostowie p. Ł. Reszka i R. Brzózka. Młodzież pod opieką ks. Jarosława Chmury przygotowała świąteczny program artystyczny, ale nie zabrakło także prezentów.

Dziesięciu najlepszych uczniów za wysokie wyniki w nauce za rok 2017/2018 otrzymało Stypendia Dyrektora Szkoły. Dyrekcja wręczyła także gospodarzom klas dyplomy podziękowania za zorganizowanie i przygotowanie paczek dla podopiecznych domu dziecka w Tuligłowach. Kochani wszystkiego, co najlepsze, pięknych, pełnych radości i spokoju Świąt Narodzenia Pańskiego.