W piątek, 14 grudnia nasza szkoła w uznaniu za wieloletnią współpracę została uhonorowana Medalem 25-lecia Wydziału Politologii. Odznaczenie odebrała wicedyrektor szkoły p. A. Jagieła podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Politologii w auli im. I. Daszyńskiego.

8 lat temu, 26 października 2010 roku dyrektor ILO podpisał umowę patronacką z prof. Grzegorzem Januszem, dziekanem Wydziału Politologii UMCS. Od tego czasu współpraca między naszymi instytucjami jest niezwykle owocna. Nie sposób wymienić wszystkich projektów edukacyjnych, ale doskonale pamiętamy przede wszystkim zajęcia dla członków koła dziennikarskiego p. D. Jaśkowskiej i uczniów uczestniczących w lekcjach rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie p. E. Derek. Gośćmi w naszym liceum byli między innymi prof. Marek Pietraś, Dr Julita Rabczyńska, dr Janusz Kłapeć, dr Anna Moraczewska, dr Agnieszka Demczuk, dr Andrzej Dumała, dr Liliana Węgrzyn-Odzioba. „System ochrony praw człowieka”, „Zagłada Żydów lubelskich”, „Terroryzm  międzynarodowy”, „Stosunki międzynarodowe jako gry polityczne”, „ Prawa uchodźców” to niektóre tylko tematy realizowane w naszej szkole przez pracowników UMCS lub w gościnnych progach Wydziału Politologii. Nasi licealiści odnoszą sukcesy na polu politologicznym. Z powodzeniem startują w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym czy Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie. U boku pracowników Wydziału Politologii uczą się także co roku zasad debaty oxfordzkiej. Absolwenci I Liceum stają się także studentami tego wydziału i zachęcają do studiowania swoich młodszych kolegów.

Foto: Dziennik Wschodni