Jest ich w I Liceum aż 32 w całej gminie Świdnik 163. Są utalentowani, pracowici, zdyscyplinowani i właśnie odebrali z rąk Burmistrza Świdnika, p. Waldemara Jaksona stypendia za szczególne wyniki w nauce. X Gala Stypendystów odbyła się 13 września w Miejskim Ośrodku Kultury. Stypendium Burmistrza Świdnika uczeń szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać spełniając co najmniej jedno z trzech kryteriów: uzyskanie wysokiej średniej ocen, wysokiego wyniku egzaminu maturalnego oraz uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady.

W gronie najlepszych świdniczan znaleźli się: Andrzej Małek, Sandra Doluk, Ada Dudek, Damian Góreczny, Piotr Jasielski, Magda Rogowska, Zuzia Ślęp, Daniel Sznajder, Gabrysia Szczepanowska, Natalka Szutko, Maja Ziółkowska, Gabrysia Nowak, Hubert Warda, Bartek Makaj, Grzegorz Toporowski, Michał Flis, Patrycja Duda, Kuba Kania, Weronika Libicka, Natalia Gałka, Kasia Kowalczyk, Jakub Wilk, Klaudia Wawszczak, Adrian Duwer, Diana Nowosad,Maciek Sygnowski, Sara Pastusiak, Eliza Szwestka, Kasia Kuperska, Michał Ciozda, Iga Blicharz i Wojtek Grochecki. Uczniom i ich Rodzicom towarzyszyła pani dyrektor Aneta Jagieła.

Gratulujemy wspaniałych wyników i wyróżnienia stypendialnego.

Foto: www.swidnik.pl