30 maja uczniowie I LO należący do koła psychologicznego pomagali w organizacji VI Ulicznego Happeningu organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stację Świdnik II”. Celem imprezy było przybliżenie informacji na temat zaburzeń psychicznych, a także możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy przez osoby chorujące i ich bliskich. Wydarzenie miało za zadanie zwiększyć tolerancję, integralność obu środowisk oraz zwrócić uwagę na problem dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uczniowie wzięli udział w części dydaktycznej - wysłuchali wykładu lekarza psychiatry Gustawa Kozaka na temat profilaktyki zdrowotnej a następnie włączyli się aktywnie w przygotowanie i przeprowadzenie części artystycznej . Bartek Sterniczuk- tegoroczny maturzysta oraz Paulina Kosowska zaprosili zebranych na chwilę muzycznej refleksji o życiu. Przekonywali widownię, że „warto żyć i że warto wierzyć w ludzi”. Oliwia Czechowska i Ania Jaśkiewicz przygotowały i przeprowadziły ciekawy quiz ekologiczny a Natalia Szutko i Natalia Czaus roznosiły ulotki dotyczące pracy i form pomocy udzielanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stację Świdnik II”. Uczniowie wraz z opiekunem koła - psychologiem p. Kasią Paszko integrowali się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych uczestnicząc w grach i zabawach, które odbywały się w muszli koncertowej MCUS oraz na placu przy fontannie.

Podczas happeningu swoją twórczość prezentowali na scenie oraz na placu: POW „Stacja Świdnik II”, Powiatowy Klub Samopomocy „TOR”, Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Świdniku i DPS w Świdniku, WTZ w Mełgwi oraz ŚDS PSONI Świdnik.