30 maja uczniowie klasy 2D z nauczycielką biologii p. A. Dudek pozostawili na chodnikach Świdnika ekologiczne hasła. W ten sposób rozpoczęła się realizacja kolejnych działań w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

Dzięki takim przedsięwzięciom uczniowie chcą zwrócić uwagę mieszkańców na problematykę zanieczyszczeń środowiska i współistnienia wszystkich gatunków na Ziemi.