1891 – 1918 … Minęło 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazj w ILiceum jak co roku młodzież i nauczyciele wzięli udział w uroczystej akademii upamiętniającej wydarzenie sprzed lat. Uczniowie klas 1A i 1A1 rozpoczęli przedstawienie od dość zaskakujących rozważań na temat istoty i użyteczności historii.

Ten punkt wyjścia stał się jednak tylko pretekstem do refleksji na temat wartości Konstytucji 3 Maja. Widzowie w czasie tej niezwykle ciekawej lekcji mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia XVIII wieku. Ważne treści historyczne podane w sposób niezwykle ciekawy, dobra muzyka w wykonaniu Karoliny Domańskiej i Piotra Jasielskiego, świetna gra aktorska, rekwizyty – wszystko to sprawiło, że akademia stałą interesującym wydarzeniem artystycznym.

Nad całością czuwała p. A. Piwnicka – Jagielska.