25 kwietnia uczniowie uczestniczący w zajęciach rozszerzonych z wiedzy o społeczeństwie odwiedzili Wydział Karny Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozprawa niestety była dosyć krótka, ponieważ nie stawił się jeden z oskarżonych w sprawie przemytu papierosów przez granicę.

Po procesie sędzia Jarosław Kowalski opowiedział uczniom o pracy sędziego, strukturze sądu, funkcjonowaniu tej instytucji, stronach procesu sądowego , symbolice kolorów na togach, ławnikach, świadkach, przebiegu rozprawy oraz ilości sędziów w postępowaniu. Przedstawił także rodzaje procesów pod względem ilości dowodów oraz opowiedział o wydawaniu wyroków w różnych sprawach. Licealiści mogli także przejrzeć akta sprawy, w której uczestniczyli.